Schade preventie

Schadepreventie boot

Voorkom schade, dan heeft u het meeste plezier van uw boot. Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. hecht dan ook grote waarde aan schadepreventie. Wij geven u hierbij informatie en praktische tips.

Inbraak

Inbraak in, en diefstal van een (bij)boot is een niet al te moeilijk klusje, vooral voor lieden met enige “ervaring”.
Als watersporter kunt u trachten het risiko te beperken door vaak eenvoudige middelen. Indien uw boot meer beveiligd is als die van uw medewatersporter in de haven, zal deze een aantrekkelijker doelwit zijn om in te breken.

Probeert u zich eens te verplaatsen in een dief, en kijk welke maatregelen u kunt nemen om een aantal hindernissen aan te brengen zodat de gelegenheidsdief uw boot als niet interessant beschouwt.

Goed hang- en sluitwerk kan als gunstig effect hebben dat men niet aan een inbraak begint vanwege het lange tijd- en soms geluidsaspect.

Sluit gordijntjes van de boot, laat geen bakskisten open, en stop alle losse zaken achter slot en grendel. Er wordt maar al te veel gekeken naar electronische systemen, maar de basisvoorzorg is belangrijker.

Heeft u nog de hoop dat de politie op een alarmmelding van uw boot afkomt,  dan kunt u met een gerust hart electronische beveiliging laten aanleggen, ervaring leert echter dat er geen enkele prioriteit is om dit soort meldingen op te volgen.
Het enige voordeel is dat u eerder op de hoogte bent van een inbraak of diefstal.

Conclusie: u zult toch zelf aktie moeten ondernemen en alert blijven.

Buitenboordmotorslot

De beste beveiliging van uw buitenboordmotor is ook de goedkoopste, laat de buitenboordmotor bij afwezigheid niet achter uw (bij)boot hangen, maar leg deze in een afgesloten bakskist. Er bestaan legio sloten voor buitenboordmotoren, echter een diefstal voorkomen doen ze niet, maar kunnen wel tot enige vertraging leiden. (zie test Waterkampioen)
De meeste verzekeraars eisen een SCM goedgekeurd buitenboordmotorslot. Dit houdt dus in dat indien na diefstal  blijkt dat er geen SCM goedgekeurd slot aangebracht was er ook geen dekking is.

Goedkeuring

De meeste verzekeraars eisen dat de beveilingsproducten een SCM-goedkeuring hebben of een VBV-goedgekeuring. Hieronder staat het logo van het SCM. In de bijlage treft u aan een aantal VBV categorie 1 goedgekeurde sloten.

SCM-Logo

Relevante informatie:

Wij adviseren u alle nota's welke betrekking hebben op uw boot niet aan boord te bewaren, zodat de afhandeling van een diefstalschade voortvarend kan worden afgehandeld.
Tevens adviseren wij u regelmatig een recente (digitale) fotoreportage van uw boot te maken, dit zowel aan de buitenzijde, alsmede in de boot van de belangrijke items. De navigatiehoek moet hierbij zeker niet vergeten worden.
U kunt deze reportage aan ons kantoor zenden, zodat alle informatie reeds op ons kantoor bekend is.
Mocht uw boot gestolen zijn, dan hebben wij direct de nodige informatie van uw boot.
Zoals u reeds heeft begrepen zijn wij geen voorstander van electronische beveiliging omdat het probleem van de alarmopvolging in het geheel niet is geregeld. Politie geeft hieraan geen enkele prioriteit.

Er bestaan allerlei systemen (chips, speciale verf, markering met speciale pennen) echter de mogelijkheden zijn te divers, en er wordt op geen enkele wijze controle uitgeoefend om daar iets van te verwachten.
Ons kantoor heeft nog geen systeem gevonden, dat signaleert, detecteert, meldt en opvolgt. Zolang deze keten niet compleet wordt aangeboden, blijft een electronisch alarm meer een geruststellend gevoel voor de eigenaar, dan dat dit effectief bijdraagt aan het voorkomen/beperken van diefstalschade.

Hulpverlening

Mocht u in de problemen raken, daar motorpech, vastlopen of andere zaken, welke tot gevolg hebben dat u uw weg niet kunt vervolgen, dan zijn er altijd een aantal bergingsbedrijven welke u tegen een doorgaans ruime vergoeding van dienst willen zijn.
De beste en goedkoopste oplossing welke tevens het snelst werkt is om een medewatersporter te vragen u een sleepje te geven naar de dichtstbijzijnde haven.

Is niemand bereid u te helpen, of ligt u vast en kunnen medewatersporters u niet bereiken, dan wordt het echt tijd voor professionele hulp.  Meldt uw positie aan het KWC en deze zal via het P2000-systeem een bergingsbedrijf in de buurt alarmeren.

Ook ons kantoor heeft inzage in dit P2000-systeem op de gebeurtenissen op het water. Meldingen welke zomers vaak voorbijkomen zijn “weg kwijt op het IJsselmeer”.
Dit soort hulpverleningen vallen niet onder de dekking van verzekeraars en komen dus voor rekening van de bewuste booteigenaar.
Hulpverleningen welke zijn ter voorkoming van schade cq. meer schade aan de boot komen voor vergoeding in aanmerking.

Advies:

Onze SchadeAlarmNummer is 24/7 bereikbaar, neem indien mogelijk per gsm met onze SchadeAlarmNummer kontakt op.
(telefoon 0113-370370)

 • Teken nooit stukken van het bergingsbedrijf waarvan u niet DIRECT een afschrift krijgt.
 • Spreek geen hulploon af.
 • Geef de berger geen informatie over de waarde van uw boot.
 • Doe geen toezeggingen maar geef de berger het polisnummer en de gegevens van uw maatschappij/tussenpersoon.
Indien u na een hulpverlening op eigen kracht uw weg kan vervolgen, laat u dan niet onnodig slepen door de berger, want deze brengt, hoe aardig het aanbod ook is, de kosten hiervoor in rekening.

Hulp kan ook verleend worden door de vrijwilligers van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij). Dit werk wordt geheel belangeloos verricht.

WINTERKLAAR MAKEN

Ieder jaar is er een moment dat uw boot winterklaar dient te worden gemaakt voor het verblijf op de kant, of in het water.
Wij zullen voor beide mogelijkheden u een aantal tips geven:
Met regelmaat wordt ons land geteisterd door stormen, waarbij verzekeraars moeten constateren dat de frequentie van dit soort hevige stormen toeneemt.

Dus een goede gelegenheid eens naar uw boot te kijken hoe deze overwintert:

 • Staat de boot op de kant, verwijder dan alle gemakkelijk te verwijderen zaken. Verzekeraars eisen dit in hun polisvoorwaarden.
 • Leg geen ladder onder uw boot, de kans dat deze verdwijnt is groot, en de kans dat deze wordt gebruikt voor een inbraak bij u of bij uw mede-watersporter is niet ondenkbeeldig!
 • Verwijder het reddingsvlot van het dek. Een flinke klus gezien het gewicht, echter vlotten horen niet aan dek in de stalling. Dit geldt natuurlijk ook voor spinnakerbomen.
 • Stal de boot bij voorkeur met de mast verwijderd van de boot, de kans dat de boot schade oploopt bij een storm is dan kleiner, terwijl als de boot in een cradle staat wordt schade aan de romp voorkomen.
 • Verwijder gasflessen, losse benzine-dieseltanks van boord.
 • Neem akku's van boord, want deze beschadigen bij onvoldoende lading tijdens het winterseizoen.
 • Verwijder de zeilen en overige losse delen van de boot zoals de buiskap en de huik. Ook de rolfok dient te worden verwijderd.
 • Breng een dekkleed met zorg aan, denk na wat er na een regenbui/sneeuwbui kan gebeuren. Menige scepter is beschadigd door de druk van water en/of sneeuw.
 • Zorg ervoor dat een dekkleed niet kan gaan klapperen, want dit beschadigt uw lak, verf, of gelcoat.
 • Neem losse bijboten mee naar huis, en laat deze niet aan boord. Mocht dit niet lukken leg de boot op een jollensteiger en veranker de boot met goede spanbanden aan bevestigingspunten aan de grond. Leg de boot op zijn kop op een aantal stevige balken en trek de spanbanden stevig aan.
 • Zorg dat de loospijpen van de in het water overwinterende boot open blijven (zitten er afsluiters in deze opendraaien) en zorg als de boot op de kant staat voor voldoende afschot zodat het water niet tegen het kajuitschot kan gaan staan, met daarna het vollopen van het motorruim.
 • Gaat uw boot niet op de kant zorg dan voor een waterslang met een ruime diameter. Maak deze aan beide zijden dicht (lijm of branden), en markeer boven en onderzijde. Maak een aantal gaatjes juist aan de bovenzijde (niet te groot anders loopt het regenwater erin) en hang deze slang in de kuipafvoer.
 • Mocht er ijs komen te staan in de kuipafvoer dan heeft de daarin gehangen slang voldoende mogelijkheid om de druk van het ijs op te vangen.
 • Zorg tevens dat de overige afsluiters winterklaar zijn gemaakt, en dat geldt tevens voor de motor.
 • Hiervoor geven wij geen adviezen omdat er vele soorten installaties zijn en  omdat wij menen dat degenen die handig genoeg zijn dit wel weten, en dat de “eerstejaars”  zich terdege moeten afvragen of dit experiment wel opweegt tegen de financiele gevolgen van een bevroren motor.
 • Verzekeraars sluiten bevriezing van motoren volledig uit of  geven uitsluitend dekking indien u kunt aantonen dat een professioneel bedrijf de motor winterklaar heeft gemaakt.
 • Dit dient te worden aangetoond door middel van de facturen en betalingsbewijzen.
 • Zorg altijd, zowel zomers als 's winters, dat bij het verlaten van de boot alle afsluiters, met uitsluiting van de kuipafvoeren, zijn afgesloten.

Er zijn al voldoende uitspraken welke allen aangeven dat het zinken van een boot doordat de afsluiters niet dicht stonden als onvoldoende zorg kan worden beschouwd.
Bij onvoldoende zorg keren verzekeraars niet uit.


Ook in de winter geldt:

 • Kijk regelmatig bij de boot. Ga bij een stormwaarschuwing kijken hoe de boot erbij ligt.
 • De ramen, deuren, luiken en kuipbanken altijd goed afsluiten.
 • Zorg voor voldoende ventilatie tijdens uw afwezigheid
 • Laat geen kachels branden, wanneer u de boot verlaat
 • Reddingsboeien, jonen, buitenboordmotor, bijboot en losse onderdelen niet aan dek laten wanneer u de boot verlaat.
 • Sluit de gordijnen.
 • Na het vaarseizoen apparatuur, kussens, zeilen, buitenboordmotor en andere kostbare zaken van boord halen.
 • Blijft de boot in het water liggen, kijk dan eens naar de locatie, kruiend ijs kan grote schade aan uw boot veroorzaken, en is vaak oorzaak van zinken van de boot.
 • Leg de boot aan dubbele landvasten (graag geen schoten want die zijn daarvoor niet gemaakt) en let op dat de landvasten niet kunnen doorschavielen.
 • Voorzie de landvasten van rubber dempers.
 • Zorg dat uw boot zonder schade het nieuwe vaarseizoen ingaat. Schade heeft grote gevolgen voor de lengte van het vaarseizoen, omdat alle winterschades binnen korte termijn worden gemeld en dat de beperkte reparatiecapaciteit bij de diverse bedrijven ervoor zorgen dat er bij een schade wachtlijsten ontstaan.

Na een calamiteit als de stormschade van 18 januari 2007 hadden sommige reparatiebedrijven een  wachtlijst van 10 maanden.
Al met al, kunnen wij concluderen dat booteigenaren door de nodig voorzorgen een groot aantal schades kunnen voorkomen.

 

Opmerking

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden cq. onvolledigheden. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar