Zorg dat u zorgeloos op vakantie gaat.

Zojuist hebben we weer een verzekerde kunnen bereiken welke vanaf begin april tot eind september door Europa vaart. Onze zorg enige tijd geleden was een alarmerend briefje van de verzekeraar waarbij deze aangaf dat wegens het niet betalen van de premie de dekking was ingetrokken. Niet zo leuk voor verzekerde welke zich zorgeloos op vakantie waande, maar ineens met dit probleem werd geconfronteerd en met familie moest gaan bellen om de achterstallige premie alsnog te betalen. Wij zagen dat in 2013 gemiddeld over ons totale bestand er bijna 4% van onze verzekerden enige weken of zelfs maanden uit de dekking waren, wegens het niet betalen van de premienota. Dit was om velerlei redenen zoals vergeten een verhuizing door te geven, ziekenhuisopname, langdurig werk buitenland. Doorgaans proberen wij wel verzekerden te bereiken om eea. mede te delen (de meesten weten het zelfs vaak niet) en om een directe betaling te regelen aan verzekeraars. Wij adviseren u een incassomachtiging aan ons kantoor af te geven. U heeft hierop een terugboektermijn van 56 dagen, zonder opgaaf van redenen.

 

Voorkom dat ook u ongewild onverzekerd rondvaart!

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar