Bootpapieren (int)

In het buitenland verplichte certificaten voor de boot

Met uw boot naar het buitenland? Zorg dat u over de benodigde bootpapieren beschikt. Een internationaal verzekeringsbewijs, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP), de vlaggenbrief (beide douanedocumenten) en het Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) zijn in verschillende gevallen en in diverse landen nodig.

Internationaal verzekeringscertificaat

Als u met uw boot naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië vaart (of rijdt, met de boot op de trailer), moet u volgens de daar geldende wettelijke bepalingen een internationaal verzekeringscertificaat bij u hebben waarmee u kunt bewijzen dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheidsschade.

Deze verklaringen zijn gratis bij ons kantoor verkriijgbaar.

ICP

Het ICP (Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen) is in de Europese Gemeenschap (m.u.v. Frankrijk) een erkend douanedocument. Hierop staan de gegevens van het schip en de eigenaar. In vrijwel alle landen van de EG is het ICP verplicht. In bijna heel Europa wordt het document geaccepteerd als het identiteitsbewijs van de boot.

De KNMC is door de Minister van Verkeer en Waterstaat gemachtigd tot afgifte van de certificaten die een geldigheid bezitten van twee jaar. Na het verstrijken van de geldigheid kan het worden vernieuwd voor wederom een periode van twee jaar, mits zich geen wijzigingen in de op het ICP vermelde gegevens hebben voorgedaan.

Vlaggenbrief

De vlaggenbrief is nodig voor het bevaren van het Franse gedeelte van de Rijn, het gekanaliseerde deel van de Moezel en de Franse territoriale wateren.
De vlaggenbrief is vijf jaar geldig en kan daarna niet worden verlengd. Voor aanvraag van een duplicaat worden kosten in rekening gebracht.

Internationaal vaarbewijs  ICC

Tot voor kort gold de regel, dat als men met een Nederlands schip in het buitenland wilde varen de voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsverplichting van het eigen land van kracht waren.
Dus voor Nederlanders in het buitenland alleen een vaarbewijs indien schip  langer is dan 15 meter of sneller kan varen dan 20 km/uur. Waar bijvoorbeeld een Duitser met een motorschip van 10 meter al een vaarbewijs in Duitsland nodig heeft, kunnen wij daar zonder vaarbewijs varen.
De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties heeft nu bij Resolutie 40 bepaald dat er in Europa één vaarbewijs moet komen, zodat alle Europeanen zonder problemen door heel Europa kunnen varen. Dat is het International Certificate of Competence (ICC) geworden. Het nieuwe ICC moet aan meer eisen voldoen dan het oude, dat voorheen ook aan schippers van niet vaarbewijsplichtige schepen zonder vaarbewijs kon worden afgegeven. Zodra alle lidstaten de resolutie 40 hebben onderschreven zal alleen een ICC worden afgegeven indien u in het bezit bent van VB I of II of het diploma TKN.

Zeebrief

De Zeebrief is niet verplicht, maar is onmisbaar voor een wereldreis en vervangt de overige scheepspapieren als het ICP of de Vlaggenbrief.

Nieuwe aanvraagregels Vlaggenbrief of ICP

De afgelopen periode zijn de eisen om in het bezit te komen van een vlaggenbrief of Internationaal Certificaat (ICP) aangescherpt. Het secretariaat van de KNMC is verplicht deze regels strikt na te leven. Bij een particuliere aanvraag moeten de volgende gegevens en documenten worden overlegd:

 1. Een ingevuld en van handtekening voorzien aanvraagformulier.
 2. Een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig, zoals een fotokopie van bijv. aankooppapieren of verzekeringspolis (niet een eerder uitgegeven vlaggenbrief of ICP).
  2a)    Voor Nederlanders woonachtig in Nederland een uittreksel uit het persoonsregister van de burgelijke stand van de woonplaats van de eigenaar dat niet ouder is dan 30 dagen.
  2b)    Nederlanders woonachtig in het buitenland moeten een verklaring hebben van de Nederlandse Ambassade of een Consulaat aldaar met betrekking tot de woonplaats. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 30 dagen.
  2c)    Niet-Nederlanders die op het moment van aanvraag ten minste 5 jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond, moeten dit aantonen door middel van een uittreksel uit het persoonsregister, waarop deze gegevens vermeld staan.
 3. Een geldig bewijs van de nationaliteit van de aanvrager, d.w.z. een fotokopie van die bladzijden uit het paspoort waarop de foto en de persoonlijke gegevens van de aanvrager staan. Voor Nederlanders is dat: zwart paspoort pag. 1 en 2, rood paspoort pag. 2 en 3. Voor niet-Nederlanders is dat een bewijsstuk gesteld in het Nederlands, Engels of Frans, waaruit de nationaliteit van de aanvrager blijkt.
 4. (uitsluitend bij een vlaggenbrief) een duidelijke kleurenfoto waarop het zij-aanzicht van het pleziervaartuig goed zichtbaar is. Op de achterzijde naam en adres van de eigenaar en naam van het schip vermelden. Deze foto moet een afmeting hebben van 9 x 13 cm.
 5. Een reeds eerder verstrekte vlaggenbrief of ICP dat niet meer geldig is. (een vlaggenbrief blijft eigendom van de Staat der Nederlanden).

 

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar