Clausule taxatie

Vaste taxatie (deskundigentaxatie)


Een veel voorkomend misverstand is dat verzekerden aannemen, dat bij totaal verlies van het yacht (yacht is er niet meer of het yacht is uit kostenoverweging total loss) het verzekerde bedrag van de polis wordt uitgekeerd.
Dit is niet altijd het geval. Het verzekerde bedrag op de polis is de MAXIMALE UITKERING maar niet DE UITKERING.

Na een schade met totaal verlies zal aan een expert worden gevraagd, de waarde op het moment van het ongeval te bepalen, en deze waardebepaling is voor maatschappijen de basis van de schadeuitkering. Het probleem is, dat verzekerden achteraf vernemen welk bedrag de expert heeft vastgesteld, en dus ook welk bedrag de maatschappij wenst uit te betalen.


Dit voorkomt u met vaste taxatie (deskundigentaxatie)!

Hierbij wordt het yacht iedere drie, vier jaar of vijf jaar (afhankelijk van de maatschappij) getaxeerd waarvan de kosten € 250,00 voor uw rekening komen. Sommige maatschappij vergoeden de kosten van de vaste taxatie mits dit een rapport is dat door desbetreffende maatschappij wordt geaccepteerd. Met het rapport van de expert zal de maatschappij u willen bevestigen op de polis dat de getaxeerde waarde voor een periode van drie, vier of vijf jaar ook wordt uitgekeerd bij totaal verlies.
Dit is wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, art 960. Zo is een stuk onzekerheid tegen geringe kosten omgezet in ZEKERHEID.

Daar ca. 40% van de verzekerden het jacht meer dan 20% te hoog verzekerd hebben, zult u begrijpen dat niet alle maatschappijen staan te trappelen vaste taxatie te regelen op haar polissen, daar uw premie bij vaste taxatie ook wordt berekend over het getaxeerde bedrag, en dus ook over de uitkering. Te hoge verzekerde bedragen, en derhalve teveel betaalde premie voorkomt U er dan ook mee.


Indien u uw jacht laat taxeren door:
Vijzelaar Expertise te Alkmaar Tel: 072-5615052
dan bedragen uw kosten € 250,00.


Wij maken u erop attent dat bovenstaande taxatie geen verplichting is doch dat een taxatie grote zekerheid biedt bij een eventuele totaal verliesschade.
De bovenstaande regeling is terug te vinden in het BW 7:960.

 

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar