Aftrek nieuw voor oud is voorbij. 

Uw schip loopt schade op, onverschillig door uw eigen toedoen of door dat van een medewatersporter. De reparateur stuurt u de reparatienota welke niet overeenkomt met de schadevaststelling van uw maatschappij. Oorzaak is de gehanteerde aftrek nieuw voor oud.

‘Aftrek nieuw voor oud’ houdt in dat u na een schadevoorval een deel van de schade vergoed krijgt, omdat u een nieuw onderdeel krijgt terwijl een oud onderdeel wordt vervangen. Dit is uw eigen bijdrage voor het waardeverschil tussen uw oude en nieuwe aangebrachte onderdelen.

De meeste maatschappijen waarmee wij samenwerken kennen een dergelijke regeling, echter deze aftrek wordt doorgaans de eerste 10 jaar na het in de vaart brengen op de uitgebreide voorwaarden niet toegepast. Een uitzondering hierop kan zijn dat voor dektenten, spatzeilen, cabrioletkappen, etc. waarop deze aftrek binnen deze 10 jaar wel wordt toegepast.

Daarnaast kennen wij een polis waarbij nimmer, en op geen enkel onderdeel aan boord een aftrek wordt toegepast. Dus ook niet op zeilen, masten, etc.

De keuze is derhalve aan verzekerde, welke eisen deze aan zijn polis stelt.


Bijbetalen na een deelschade is bij Datacombinatie Yacht Verzekeringen dus niet nodig!

Datacombinatie Yacht Verzekeringen hanteert afhankelijk van de door verzekerde gemaakte keuze van verzekering een ‘aftrek nieuw voor oud’. Op een polis zonder aftrek nieuw voor oud behoeft u dan ook niet bij te betalen voor nieuw aangebrachte onderdelen.

Indien een verzekerde dit wenst, kan deze dus kiezen voor een polis waarbij een dergelijke onverwachte nota niet voorkomt.

Kiest u voor een polis zonder 'aftrek nieuw voor oud', dan wordt iedere gedekte schade, of u deze nu zelf heeft veroorzaakt of door een medewatersporter is veroorzaakt, altijd op basis van de werkelijke herstelkosten vergoed, echter wel onder inhouding van het door u gekozen eigen risico.

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar