Rechtsbijstand

Kiest u aanvullend rechtsbijstandverzekering ?

Vaak wordt deze vraag aanvullend gesteld na het afsluiten van een bootverzekering. Wij adviseren u niet een rechtsbijstandverzekering mee te verzekeren op dezelfde polis als de bootverzekering. Dit kan tot belangenverstrengeling leiden. Dus ons advies, indien u een rechtsbijstandverzekering kiest, neem dan altijd een losse rechtsbijstandverzekering welke niet gekoppeld is aan een wa-cascoverzekering.

 

Over een rechtsbijstandverzekering doen zich nogal wat “verhalen” de ronde. Wij hopen u op basis van een aantal invalshoeken meer informatie te geven over hetgeen u mag verwachten, en de kwaliteit van deze dienstverlening.

 

Wij zijn bij navolgende informatie uitgegaan van de situatie mei 2010 DAS Rechtsbijstand. Naast de DAS Rechtsbijstand bemiddelt Datacombinatie ook voor de ARAG Rechtsbijstand. Ons kantoor bemiddelt uitsluitend voor de watersportgerelateerde producten.

 

521 tegen 281

Juridische medewerkers van de rechtsbijstandverzekering zijn gespecialiseerd op een of meer rechtsgebieden. Zij behandelen jaarlijks tientallen zaken, zoals arbeidszaken, onroerende zaken, verkeerszaken, letselzaken enzovoorts. Zij zijn goed ingevoerd in de materie en kunnen klanten dus zeer goed van dienst zijn. Deze specialisatie is mogelijk doordat bijvoorbeeld de DAS rechtsbijstandverzekeraar 521 juridische specialisten telt en daarmee de grootste juridische dienstverlener van Nederland is. Het grootste advocatenkantoor van ons land telt 281 advocaten. Het merendeel van de advocaten werkt echter in kleine kantoren en kan zich over het algemeen niet specialiseren op bepaalde rechtsgebieden.

 

Opleidingen: praktisch en specialistisch

Jaarlijks investeren rechtsbijstandverzekeraars aanzienlijke bedragen in opleidingen en vakliteratuur. Net als de advocatuur hanteren rechtsbijstandverzekeraars een puntenstelsel, zodat elke juridische specialist jaarlijks tenminste een vastgesteld aantal studiepunten moet halen.
Deze opleidingen sluiten aan op de specialistische werkzaamheden van de medewerkers. In de advocatuur worden veelal algemene opleidingen aangeboden. Verder besteedt onder andere de DAS meer aandacht aan praktische vaardigheden dan de advocatuur.

 

Toezicht op de kwaliteit

Rechtsbijstandverzekeraars vallen onder het toezicht van de Nederlandsche Bank. Zij kennen geen afzonderlijk toezicht op de juridische dienstverlening. Kwaliteitsborging in het algemeen en dus ook die van de juridische kwaliteit behoren tot de vereisten die gesteld worden aan verzekeraars. Zij hebben daartoe ook de nodige maatregelen getroffen. In de advocatuur is er toezicht op de kwaliteit. Op dit moment is er een discussie of dit toezicht wel toereikend is.

 

Tevreden klanten

Zo laat de DAS voortdurend de tevredenheid van haar klant onderzoeken door een extern onafhankelijk bureau. Bij de juridische afdelingen geeft in 2010 tot nu toe 82% van haar klanten een rapportcijfer 7 of hoger. Daarbij geldt dat sommige klanten niet tevreden zijn over de uitkomst van de zaak, waarop zelfs de meest ervaren jurist of advocaat helaas geen invloed heeft.

 

In 2009 heeft DAS in 0,67% van het totaal aantal zaakmeldingen een klacht ontvangen. In ongeveer 30 % van de gevallen bleek deze klacht terecht en heeft DAS maatregelen genomen om de klant tegemoet te komen en de klacht weg te nemen. In 261 van de 110.000 zaakmeldigen die DAS in 2009 heeft ontvangen, is dus een terechte klacht door een klant geuit.

 

Klant weet waar hij aan toe is

Bij een rechtsbijstandverzekering weet een verzekerde vooraf waar hij qua kosten aan toe is. De onafhankelijkheid van rechtsbijstandverzekeraars is wettelijk verankerd, net als bij advocaten. De onafhankelijkheid van rechtsbijstandverzekeraars is in de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) vastgelegd (artikel 4: 65-69), gebaseerd op een Europese richtlijn.
Uit een onderzoek door Blauw Research (Het imago van de advocaat – juni 2006) in opdracht van de Orde van Advocaten blijkt dat 88% van de respondenten advocaten duur vindt. Ook zijn zij deskundig en behulpzaam, maar niet gemakkelijk bereikbaar, niet transparant en niet altijd integer. Bovendien twijfelt tweederde van de Nederlanders aan de onafhankelijkheid van advocaten.
Ook uit onderzoek van het ministerie van Justitie (Geschillenbeslechtingsdelta 2009- WODC) blijkt dat de eerlijkheid en betrouwbaarheid van de advocatuur wordt gewaardeerd met niet meer dan een 3,0. De stelling dat advocaten te veel geld vragen voor het werk dat ze doen, wordt breed onderschreven.
Over de bruikbaarheid van het advies van de juridische dienstverlener scoort de rechtsbijstandverzekeraar weliswaar lager dan de advocatuur, maar daarbij geldt dat niet alle zaken gedekt zijn op de verzekering. Als het gaat om de vraag of de klant zó tevreden was over de dienstverlener dat hij een volgende keer weer terug zou keren naar dezelfde dienstverlener, scoren rechtsbijstandverzekeraars en advocaten beide hoger dan andere dienstverleners, waarbij de tevredenheid over rechtsbijstandverzekeraars zelfs iets hoger is dan die over de advocatuur.

 

DAS kent second opinion, advocaten niet

Alle rechtsbijstandverzekeraars hebben een interne klachtenregeling en zijn verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtinstantie (Kifid). Ook Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. is bij het KiFiD aangesloten. Bij verschil van inzicht over de juridische lijn heeft de verzekerde recht op een second opinion door een door hemzelf gekozen externe advocaat (geschillenregeling). DAS betaalt deze kosten, zelfs als hierdoor de maximumdekkingssom wordt overschreden. Advocaten kennen een dergelijke second opinion niet. Er kan alleen (veelal achteraf) een tuchtrechtelijk oordeel over het gedrag van de advocaat gevraagd worden.

De verzekerde kan een gerechtelijke procedure starten tegen DAS als hij vindt dat DAS haar werk niet goed gedaan heeft. Als de klant die procedure wint, vergoedt DAS de kosten van deze procedure alsnog.

De consument is dus beschermd. Weliswaar anders vormgegeven dan bij de advocatuur.

Samenvattend

In onderstaand schema treft u de verschillen tussen advocaten en rechtsbijstandverzekeraars:

 

Advocatuur               Rechtsbijstandverzekeraars
Onafhankelijkheid                        Advocatenwet Wet op het financiële toezicht
Tuchtrecht Ja Nee
Toezicht Orde van Advocaten DNB & AFM
Verplichte interne klachtregeling Nee Ja
Verplichte externe klachtinstantie voor consumenten Nee Ja
Second opinion Nee Ja
Verplichte beroepsopleiding Ja Nee, wel vergelijkbare opleiding intern
Verplichte permanente educatie Ja Nee, wel vergelijkbare opleiding intern
Specialisatie Deels gespecialiseerd Juristen zijn gespecialiseerd

 

 

 

 

Waardering door particulieren (*)
Bruikbaarheid (op schaal 1-5) 3,99 3,60
Opnieuw behandelen bij volgend geval (schaal 1-5)                   4,00                    4,02                  
(*) bron: Geschillenbeslechtingsdelta 2009 WODC

 

 

 
bron: informatie DAS Rechtsbijstand mei 2010

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar