KNRM ook voor niet spoedeisende hulp

De KNRM heeft in een brief medegedeeld dat zij ook actief zullen gaan worden op het gebeid van niet-spoedeisende hulp. Welke diensten men hierbij voor ogen heeft is nog niet precies bekend, en tevens is onduidelijk of deze aanvullende dienst kosten met zich meebrengt. Ook zal het KNRM op 13 mei as. een gratis app ter beschikking stellen, waarbij de hulp kan worden ingeroepen via de KNRM alarmcentrale.

Deze werkwijze wijkt sterk af van hetgeen de KNRM tot voor kort heeft gesteld, dat de marifoon het meest aangewezen medium zou zou om hulp in te roepen.

Tevens zal het inroepen van de hulp niet via het Kustwachtcentrum gaan lopen, maar via de eigen alarmcentrale welke de verschillende reddingstations van hieruit zal aansturen.

 

Naast deze rechtstreekse contacten met de watersporter, zullen de meldingen via het P-2000 systeem worden opgevolgd.

 

Bron: de Binnenvaartkrant

Offerte bootverzekering
 
 
Dezelfde polisvoorwaarden, maar toch minder betalen >>
Bent u tevreden over uw bootverzekering, maar wilt u gebruikmaken van onze
expertise? Wij kunnen uw boot
verzekering overnemen met een premiekorting tot 15% !
 
 
Welkomstgeschenk voor nieuwe verzekerden >>
Sluit u een bootverzekering af met een nettopremie van € 300,- of hoger dan heeft u de keuze uit één van de volgende welkomstkado's;
 
 
Bent u al ambassadeur van Datacombinatie ? >>
Sluit op uw aanraden een mede-watersporter een bootverzekering via ons kantoor af, dan ontvangt u 1 jaar het watersportblad Zeilen. 
 
Doe de gratis premiecheck >>
Betaalt u niet teveel premie voor uw bootverzekering ? Wij doen geheel vrijblijvend een premiescan op uw polis. Lees meer>>
 
 
 

Ga snel naar